Zdrowie

Palenie papierosów uzależnia

23.07.2017

Mając na uwadze powszechność palenia tytoniu w zależności od wieku kobiet, można uznać, że nałóg występuje najczęściej w grupie wiekowej 30-49. Prawie 29% kobiet w tym wieku pali papierosy. Najczęściej palą mieszkanki województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego (co trzecia kobieta w tym wieku). Najrzadziej natomiast sięgają po papierosy mieszkanki województwa podkarpackiego (rzadziej niż co piata kobieta).

Także w przypadku mężczyzn nałóg codziennego palenia dotyczy wieku dojrzałego (30-49 lat) - prawie 44% tej zbiorowości pali tytoń codziennie. Najwyższe odsetki palących odnotowano wśród mieszkańców województwa lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie ponad 47% mężczyzn w wieku 30-49 lat pali tytoń codziennie.

Pod koniec 2004 roku tytoń paliło (codziennie lub okazjonalnie) prawie 38% dorosłych mężczyzn i 23% kobiet.
W porównaniu do zbiorowości dojrzałej, młodsze pokolenie (15-29 lat) pali relatywnie mniej - kobiety w 15 %, a mężczyźni w 26%. Zwyczaj palenia tytoniu w tym przedziale wiekowym najczęściej występuje wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, śląskiego i opolskiego.

Nałóg palenia papierosów jest najmniej powszechny w grupie ludzi najstarszych (co najmniej 70-letnich). W tym przedziale papierosy pali tylko co szósty mężczyzna i co trzydziesta kobieta. Starsi mężczyźni to głównie palacze z województwa małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku kobiet, najwięcej palących pań to mieszkanki województwa dolnośląskiego, pomorskiego i mazowieckiego, gdzie palenie tytoniu deklaruje co dwudziesta kobieta.
Osoby mocno uzależnione (palące co najmniej 20 papierosów dziennie) stanowią 60% ogółu palących mężczyzn. W przypadku kobiet mocno uzależniona jest co trzecia paląca osoba.

Najwięcej mocno uzależnionych kobiet mieszka w województwie mazowieckim i śląskim - normą dzienną dla nich jest minimum jedna paczka papierosów. W przypadku mężczyzn przodują palacze z województwa mazowieckiego, śląskiego i opolskiego - ponad 63% to osoby mocno uzależnione. 

Źródło: stat.gov.pl

Palenie papierosów uzależnia

 • 87% palaczy papierosów pali je codziennie
 • prawie dwie trzecie palaczy zapala pierwszego papierosa w ciągu pół godziny po przebudzeniu
 • 70% obecnie palących twierdzi, że chciałoby całkowicie rzucić palenie
 • prawie połowa palaczy, którzy przechodzą operację spowodowaną rakiem, ponownie zaczyna palić
 • 40% palaczy próbuje palić nawet po usunięciu krtani

Dane o polskich palaczach

 • 9 mln Polaków to nałogowi palacze
 • 57 proc. palaczy to mężczyźni
 • 54 proc. palaczy wypala 11-20 papierosów dziennie
 • co drugi palacz uważa, że bardzo trudno jest rzucić palenie bez pomocy lekarza lub produktu wspomagającego
 • 80 proc. palaczy uważa, że nie powinno się palić przy dzieciach ale robi to 15 proc.
 • przeciętny palacz rzucał palenie 7 razy
 • 90 proc. palaczy rzuca palenie za pomocą silnej woli bez wsparcia farmakologicznego

Wydatki na papierosy

 • rocznie statystyczny palacz wypala 3000-3600 sztuk papierosów
 • w sumie Polacy wypalają 4,5 miliarda opakowań rocznie za 16 miliardów zł
 • przeciętny palacz traci (w PLN):
  po 6 miesiącach 900 - wieża hi-fi
  po roku 1.825 - telewizor
  po 2 latach 3.650 - wczasy zagraniczne
  po 3 latach 5.475 - nowe meble
  po 10 latach 18.250 - samochód miejski
  po 20 latach 36.500 - domek letniskowy

Następstwa zdrowotne

 • co roku na świecie z powodu chorób odtytoniowych umiera 4 miliony palaczy
 • codziennie na świecie umiera 11 tys. palaczy
 • 50 proc. zgonów dotyczy osób w wieku 35-69

Choroby odtytoniowe w liczbach:

 • POCHP 1,5 mln chorych
 • choroba wieńcowa 300 tys. chorych
 • astma oskrzelowa 200 tys. chorych
 • udary mózgu 150 tys. chorych
 • rak płuca 32 tys. chorych
 • wcześniactwo 30 tys. dzieci

5 milionów zgonów każdego roku

Tytoń jest drugą główną przyczyną śmierci na świecie. Jest to aktualnie zgon jednego z dziesięciu dorosłych (około 5 milionów zgonów każdego rok). Jeżeli aktualny wzrost palenia będzie kontynuowany, to spowoduje ze do roku 2020 będzie umierało 10 milionów ludzi każdego roku.

Źródło: niepal.pl