Zdrowie

Wiesz co palisz?

23.07.2017

Jeden papieros zawiera nie tylko duże ilości nikotyny, ale także aż 400 innych toksycznych związków chemicznych a w tym ponad 40 substancji o działaniu rakotwórczym. Oto niektóre z nich:

  • aceton - trujący rozpuszczalnik, składnik lakierów i farb
  • amoniak - gaz stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych
  • arsen - trujący metal ciężki, stosowany jako trutka na szczury i inne gryzonie
  • butan - gaz stosowany do wyrobu benzyny syntetycznej
  • fenol - kwas, składnik środków żrących
  • metanol - trucizna, składnik benzyn oraz alkohol powodujący ślepotę
  • naftalen - środek owadobójczy
  • polon - radioaktywny pierwiastek
  • tlenek węgla - śmiertelnie trujący gaz, składnik spalin, który powoduje zaczadzenie