Styl życia

Skąd się wzięło to święto?

26.05.2017

W 1954 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zasugerowała państwom członkowskim wyznaczenie terminu obchodzenia Dnia Dziecka pozostawiając im wolny wybór daty. Święto zaczęło być wprowadzane w różnych krajach w ciągu kolejnych lat. Większość państw zdecydowała, że najodpowiedniejszym dniem do obchodzenia tego święta będzie 20 listopada ? rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka.