Styl życia

Zaginiony bagaż. Jak reagować na wakacjach?

11.08.2017

Przede wszystkim musimy zawiadomić policję o zaistniałej sytuacji. Jeśli utrata bagażu była skutkiem kradzieży, napadu lub też zaginięcia, niezbędny będzie protokół policyjny wraz z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów. W przypadku gdy zaginięcie nastąpiło podczas podróży lub też w hotelu, oprócz protokołu policyjnego będziemy potrzebować potwierdzenia utraty zaginionego przedmiotu od odpowiednio przewoźnika lub hotelarza. Po powrocie do Polski mamy 7 dni na zgłoszenie szkody i przedstawienie odpowiednich dokumentów (protokół policji, potwierdzenie z hotelu lub też od przewoźnika, itd.). Będziemy również musieli poinformować ubezpieczyciela o tym, jakie przedmioty zaginęły, jaka była ich wartość oraz rok nabycia. Dlatego też niezmiernie ważne jest to aby zachowywać rachunki, które pozwolą na bezproblemowe odtworzenie wartości zaginionych przedmiotów.